W3.CSS
Umíme dát dřevu tvar

Společnost zařizuje interiéry a exteriéry bank.
Společnost zařizuje interiéry a exteriéry bank, společenských prostor, hotelů, restaurací, prodejen, rodinných domů a bytů. Základním cílem společnosti je poskytnutí kompletních služeb, dle požadavků zákazníka od architektonických řešení, vypracování projektů, výrobu, až po následné montáže v místě realizace. 

Zařizujeme... 
Výroba je technicky i personálně vybavena na produkci převážně atypického nábytku a stavebně truhlářských výrobků vyššího standardu. Tyto produkty jsou dodávány s širokým spektrem služeb od zaměření až po konečnou realizaci s následným záručním a pozáručním servisem. 

Výroba... 

Výroba je technicky i personálně vybavena na produkci převážně atypického nábytku
Samostatný ateliér, Podpora zákazníků...
Pro maximální podporu zákazníků byl v roce 2005 založen v rámci společnosti samostatný ateliér, tvořený projekčním oddělením, které navrhuje projekty interiérů na základě požadavků zákazníků a produkčním oddělením, které zajišťuje koordinaci veškerých profesí podílejících se na realizaci projektů vlastních, i zadaných zákazníkem.

Podpora zákazníků... 

David F.

DEVELOPER
Technologické zázemí společnosti je na vysoké úrovni. Výrobní procesy probíhají v moderních provozech s využitím nejnovějších CNC technologií. Veškeré používané materiály včetně nátěrových hmot jsou od renomovaných výrobců a splňují nejnáročnější kvalitativní a ekologické požadavky.

Technologie...Zpracováváme pouze kvalitní vzduchosuché řezivo, které v případě potřeby dosoušíme ve vlastních kondenzačních sušárnách.Při výrobě postupujeme dle Vašeho zadání, nebo dle designéra, případně Vám zpracujeme projekt sami.Pracujeme nejen s masivním dřevem, ale i deskovými a kompozitními materiály různých vlastností a designů.

© Copyright 2017 Soneko s.r.o.  All Rights Reserved
Design by Petr Šimánek