W3.CSS

Tvoříme ekologicky

Ekologie
Tvoříme ekologicky
Náš poslední projekt - nákup dvou elektromobilů - je spolufinancován z EU.
Projektem bude umožněn přechod na nízkouhlíkovou technologii, a to nákupem dvou nových elektromobilů kategorie M1, čímž dojde ke snížení energetické i ekonomické náročnosti v podnikání a tím k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.

Myslíme na budoucnost... 

David F.

DEVELOPER

© Copyright 2017 Soneko s.r.o.  All Rights Reserved
Design by Petr Šimánek